BLOG

 BLOG

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako...

prečítajte si viac
Kedy potrebujeme geodeta?

Kedy potrebujeme geodeta?

Geodet je povolanie, s ktorým sa príliš nestretávame v bežnom živote a väčšina ľudí si geodetov predstavuje len ako „meračov“, ktorí behajú po poli s latami. S touto prácou sa však okrem terénnej práce spája aj množstvo administratívnej práce, kedy musí geodet...

prečítajte si viac