DYNAMICKY, PRECÍZNE A SPOĽAHLIVO

O NÁS

 O NÁS

O NÁS

Nie je dôležitý aký rozsah zákazky nám zadáte, či bude mať pár metrov alebo desiatky kilometrov, spoločnosť Geo-group s.r.o. sa postará o riešenie v bezkonkurenčnej rýchlosti, kvalite a cene.

SLUŽBY

 GEODETICKÉ PRÁCE

Geometrické plány

Adresný bod

Vytýčenie hranice pozemku

Mapovanie / predrealizačné zameranie

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Vytýčenie stavebných objektov

Terestrické laserové skenovanie

PROFESIONÁLNE

 VYBAVENIE

PROFESIONÁLNE VYBAVENIE

Spoločnosť je vybavená najnovšou meracou technikou značky Leica Geosystems a Trimble pre zber dát v teréne a taktiež kvalitným hardvérovým a softvérovým vybavením pre spracovanie zozbieraných dát a tvorbu požadovaných výstupov. Cieľom spoločnosti je dynamicky, precízne a spoľahlivo splniť požiadavky zákazníka.

REFERENCIE

  NAPÍSALI O NÁS

recenzia1
recenzia4
recenzia2
recenzia8
recenzia3
recenzia7

KOMU SME UŽ POMOHLI

 KOMU SME UŽ POMOHLI

recenzia9
recenzia9
recenzia9