CENNÍK

 CENNÍK

CENNÍK GEODETICKÝCH PRÁC

Ceny jednotlivých geodetických prác sú určené na základe Cenníka Komory geodetov a kartografov SR (odkaz na stiahnutie).

Cena každej zákazky je individuálna a jej hodnota sa odvíja od rozsahu, lokality, náročnosti zamerania a spracovania.

Orientačný prehľad cien pre jednotlivé typy zákaziek je uvedený v kartách nižšie.

Geometrický plán

od 230 €

Vytýčenie hranice pozemku

od 125 €

Adresný bod

od 50 €

Polohopisné a výškopisné zameranie

od 200 €