KDE BUDE STÁŤ VAŠA NEHNUTEĽNOSŤ?

Máte vypracovanú projektovú dokumentáciu rodinného domu alebo inej stavby, na základe ktorej ste získali stavebné povolenie? Ak áno, nechajte si vašu stavbu profesionálne a precízne vytýčiť. Úkon vytýčenia, resp. osadenia stavebného diela môžeme označiť za jeden z kľúčových faktorov úspešnej realizácie vašej stavby. Vytýčenie je realizované na podklade projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná projektantom.

Ako prebieha vytýčenie stavby?

Vytýčenie stavby sa z pravidla realizuje dvakrát. V prvom kroku sa v teréne vytýčia základy, ktoré slúžia pre výkopové práce základových pásov. Vzhľadom na to, že pri realizácií základov dochádza k porušeniu vytýčených bodov, vytýčenie je potrebné realizovať druhýkrát, kde sa vytýči pôdorys obvodových múrov s milimetrovou presnosťou do betónového základu. Pri druhom vytýčení sú body stabilizované kovovými klincami pre zachovanie presnosti. V prípade potreby vám na požiadanie vystavíme protokol o vytýčení stavby.

Spoľahnite sa na profesionálov

Geodetické práce máme v malíčku. Odborne a spoľahlivo pripravíme váš pozemok pre budúcu výstavbu, vytýčime hranice parcely i pôdorys budúcej stavby do posledného detailu. Aby ste mohli sebavedomo pracovať na svojom novom projekte, na svojom novom bývaní.