MAPY A ZAMERANIA PRE VŠETKY ÚČELY

Čo je a na čo slúži účelová mapa? Účelová mapa je špeciálny druh plánu, ktorý je doplnený o určitý špecifický obsah. Môže ísť napríklad o katastrálnu mapu, polohopisný plán alebo výškopisný plán. Špecifickým obsahom môžu byť napríklad inžinierske siete, umiestnenie technologických či iných zariadení priamo v teréne. Výsledná účelová mapa zaznamenáva a uchováva množstvo dodatočných informácií. Poloha objektov, hĺbka alebo výška ich umiestnenie, podrobný popis objektov – to všetko sú detaily o vašom pozemku, ktoré rozhodne chcete mať zaznamenané. Výsledná mapa je vyhotovená v 2D alebo 3D formáte a bude bezplatne zálohovaná na našich serveroch. Tým budete mať mapu vášho pozemku kedykoľvek k dispozícii pre budúce úpravy a doplnenia.

Kedy sa v praxi využíva takéto zameranie a mapovanie?

Polohopis a výškopis, ich zameranie a presné grafické stvárnenie sú základnými geodetickými úkonmi. Pri tejto činnosti sa všetky objekty na predmetnom území zamerajú a zaznačia do mapy, okrem objektov sa však zameriava aj samotný terén a jeho priebeh. Na takejto mape je možné znázorniť takmer všetko, čo určite oceníte pri budúcich zmenách na pozemku, výkopových prácach, riešení inžinierskych sietí ap.

Mapa pre každú plochu

V Geo-Group sa venujeme tvorbe účelových máp akéhokoľvek rozsahu. S geodetickými prácami máme mnohoročné skúsenosti, ktoré sú zárukou presnej, precíznej a profesionálnej práce. Polohopisné a výškopisné plány vypracujeme aj v tých najväčších meradlách – zvládneme mapovanie obcí, uličných pásov atď.