BLOG

 BLOG

Vydržanie pozemku: Čo to je? [Návod]

Vydržanie pozemku: Čo to je? [Návod]

Vydržanie pozemku predstavuje jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva. Na to, aby ste však mohli takýmto spôsobom majetok získať, je dôležité dodržať niekoľko pravidiel, ktoré sa s vydržaním spájajú. O aké pravidlá ide a akými zmenami si vydržanie prešlo v roku...

prečítajte si viac
Prečo dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Prečo dať vytýčiť stavbu geodetovi?

Ak sa bavíme o procese realizácie stavieb, v podstate každý z nich je unikátny. Všetky tieto procesy majú však minimálne jednu spoločnú vec, ktorou je hneď prvý krok. Týmto prvým krokom je vytýčenie stavby. Vytýčenie v jednoduchosti znamená, že stavba je prenesená z...

prečítajte si viac
Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako...

prečítajte si viac