GEODET PARTIZÁNSKE

Geodézia si vyžaduje profesionálny prístup a vysokú mieru odborných znalostí. Naši geodeti z Partizánskeho z Geo-group s.r.o. to vedia. Bez ohľadu na to, či potrebujete vypracovať geometrický plán, zamerať pozemok, alebo vytýčiť stavbu, neváhajte nás kontaktovať.

Dobrá správa – geodézia klope na dvere už aj v Partizánskom

Pre zákazníkov v Trenčianskom kraji máme výbornú správu – meriame už aj v Partizánskom. Takže cestovanie za geodetickými prácami sa odteraz stane minulosťou.

V rámci vysokej miery orientácie na zákazníka pristupujeme ku každej požiadavke zodpovedne a všetky geodetické práce – od prípravy technických podkladov, až po vyhotovenie stavby a určenie súpisného čísla stavby – poskytujeme rýchlo, kvalitne a cenovo dostupne. Nie je podstatné, aký veľký pozemok budeme zameriavať, podstatný je iba výsledok. Preto môžete otázku „ako zistím, čo vlastním?“ nechať na nás.

Informácie týkajúce sa postupu pri vytyčovaní pozemku, ako aj o priebehu terénu či mnoho iného, nájde na blogu. Pridávame naň praktické články pre stálych, ale aj nových zákazníkov.

 

Geodézia Partizánske: Ktorú službu geodetických prác si zvoliť?

Geodézia zahŕňa rôzne služby, napríklad vytýčenie pozemku, určenie geografickej osi alebo adresného bodu. Ale čo to všetko znamená? To vám vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch, ako aj pri telefonickej alebo osobnej konzultácii.

Služby, s ktorými vám vieme pomôcť:

V prípade nejasností kontaktujte geodetov z Partizánskeho, ktorí vám pomôžu objasniť nezodpovedané otázky a pokúsia sa pripraviť optimálne riešenie pre vašu situáciu.

 

Geodeti z Partizánskeho a ich technické vybavenie

Každý z našich geodetov z Partizánskeho pri svojej práci využíva meraciu techniku značky Leica Geosystems a Trimble, ako aj kvalitné hardvérové a softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie a uchovávanie zozbieraných dát a následnú tvorbu výstupov. Práve z dôvodu využívania kvalitného technického vybavenia sú výškopisy či polohopisy presne spracované.

Je pre vás mesto Partizánske príliš vzdialené? Pozrite si aj ďalšie mestá a regióny, v ktorých môžete nájsť služby našich geodetov.