List vlastníctva je dôležitý dokument, ktorý potvrdzuje právo vlastníctva k nehnuteľnosti. Mnohí si myslia, že získanie tohto dokumentu je zložité, avšak máme pre vás dobrú správu: získať list vlastníctva môžete úplne zadarmo. V našom článku vám vysvetlíme, ako na to. Pokiaľ vás teda zaujíma, ako získať list vlastníctva bez zbytočných komplikácií, čítajte ďalej.

Originál listu vlastníctva, ktorý predstavuje oficiálny záznam o vlastníckych právach k nehnuteľnosti, je uložený na Katastrálnom úrade. Tento dokument je súčasťou verejného registra a jeho účelom je evidovať informácie o všetkých nehnuteľnostiach a pozemkoch na Slovensku.

Keď si potrebujete overiť informácie o vlastníctve nehnuteľnosti, napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, žiadate o výpis z listu vlastníctva, nie o samotný originálny dokument.

Čo je výpis z katastra nehnuteľností?

Výpis z katastra nehnuteľností je oficiálnou kópiou informácií zaznamenaných v katastri nehnuteľností a slúži ako dôkaz vlastníctva alebo ako zdroj informácií o nehnuteľnostiach pre verejnosť. Obsahuje dôležité údaje, ako sú identifikačné čísla nehnuteľností, podrobnosti o vlastníkoch, popis nehnuteľnosti, a akékoľvek bremená, ktoré sa viažu k nehnuteľnosti.

V praxi to znamená, že keď podávate žiadosť o výpis z listu vlastníctva, dostanete oficiálny dokument, ktorý reflektuje aktuálny stav záznamov na Katastrálnom úrade. Tento výpis je teda presnou, overenou kópiou údajov z originálneho listu vlastníctva, ktorý zostáva uložený na príslušnom katastrálnom úrade a je dostupný na nahliadnutie verejnosti.
Ide o dôležitý právny dokument, ktorý slúži na potvrdenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

Výpis obsahuje viaceré zásadné údaje, vrátane identifikácie nehnuteľnosti (napríklad jej polohy, rozlohy), údajov o vlastníkoch (či už sú to fyzické alebo právnické osoby), a tiež informácie o prípadných bremenách či obmedzeniach (ako sú hypotéky, servitúty a podobne).

Ako získať list vlastníctva zadarmo

List vlastníctva je možné vyhľadať aj online. Takýto výpis postačí na získavanie informácií, nie však na právne úkony.

Na Slovensku poskytuje túto službu portál kataster.skgeodesy.sk, ktorý je oficiálnym elektronickým portálom Geodetického a kartografického ústavu v Bratislave. Tento online nástroj umožňuje prístup k informáciám z Katastrálneho registra z pohodlia vášho domova.

Na vyhľadanie listu vlastníctva online stačí mať základné informácie o nehnuteľnosti, ako je jej adresa alebo číslo parcely. List vlastníctva je však možné vyhľadať aj podľa mena vlastníka a miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza (kraj, obec, katastrálne územie).

Po zadaní týchto údajov do vyhľadávacieho systému na uvedenej webstránke môžete získať prístup k výpisu z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o danej nehnuteľnosti.

dva dokumenty k nehnuteľnosti položené na stole

Vyhľadávanie listu vlastníctva online

Ak potrebujete vyhľadať list vlastníctva na katastrálnom portáli, celý proces je jednoduchý a rýchly. Stačí postupovať podľa týchto krokov:

  1. Do webového prehliadača zadajte adresu kataster.skgeodesy.sk. Táto stránka vás zavedie na oficiálny portál Elektronických služieb katastra nehnuteľností.
  2. Pre vyhľadávanie listu vlastníctva vyberte možnosť vyhľadávanie – listy vlastníctva.
  3. Do vyhľadávacieho formulára zadajte potrebné informácie o nehnuteľnosti. Môžete hľadať podľa adresy, parcelného čísla alebo iných dostupných údajov.
  4. Po zadaní všetkých potrebných údajov kliknite na tlačidlo pre spustenie vyhľadávania. Systém prehľadá katastrálny register a zobrazí zoznam nehnuteľností, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.
  5. Z výsledkov vyhľadávania si vyberte nehnuteľnosť, ktorej list vlastníctva chcete zobraziť. Kliknutím na príslušný záznam sa dostanete k detailným informáciám o nehnuteľnosti.
  6. Po výbere správnej nehnuteľnosti budete mať možnosť zobraziť detaily, vrátane listu vlastníctva. V tejto sekcii nájdete všetky relevantné informácie, ako sú údaje o vlastníkoch, parcelné čísla, bremená a obmedzenia. Ak potrebujete mať list vlastníctva v papierovej forme alebo uložiť do svojho zariadenia, zadajte „stiahnuť dokument”.

Môžete požiadať o list vlastníctva na pošte?

Ak potrebujete získať list vlastníctva na právne či administratívne úkony, existujú dve miesta, kde môžete oň požiadať. Sú to:

Katastrálny úrad – Na katastrálnom úradne si môžete vybaviť list vlastníctva na počkanie. Za vydanie výpisu sa uhrádza poplatok 8 €.

Slovenská pošta – S cieľom umožniť ľuďom požiadať o výpis z listu vlastníctva, aj keď sa nachádzajú mimo miesta, kde je nehnuteľnosť, začala vydávať výpisy aj Slovenská pošta. Za list vlastníctva na pošte zaplatíte tiež 8 €.

Získanie listu vlastníctva je dôležitým krokom pre každého vlastníka nehnuteľnosti, ktorý si chce overiť alebo potvrdiť svoje práva. Vďaka moderným technológiám je dnes možné vyhľadať a získať tento dokument jednoducho online, čo šetrí čas aj námahu.