Ako napísať dodatok k návrhu na vklad? [Návod]

Ako napísať dodatok k návrhu na vklad? [Návod]

Premýšľate, ako napísať dodatok k návrhu na vklad? V prípade, že ste podávali návrh na vklad do katastra a zistili ste, že v ňom máte chybu, alebo doň potrebujete niečo doplniť, ideálnym riešením je dodatok. Ako ho spracovať tak, aby vám ho kataster uznal? Pripravili...
Ako zrušiť vecné bremeno? [Návod]

Ako zrušiť vecné bremeno? [Návod]

Rozmýšľate, ako zrušiť vecné bremeno? Dobrou správou je, že celý proces nie je príliš náročný. Ide však o ďalšiu administratívu, ktorej by ste sa pri prevode nehnuteľnosti bez zaťaženia mohli jednoducho vyhnúť. Ako postupovať, keď ste zistili, že dom, chata alebo...
Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Úlohy geodeta pri výstavbe rodinného domu

Výstavba rodinného domu sa spája s množstvom rôznych povolení a administratívnych úkonov, keďže je potrebné vypracovať množstvo rôznych podkladov. V celom procese hrá práve geodet veľmi dôležitú úlohu. Výstavbu môžeme rozdeliť na niekoľko fáz. V každej z týchto fáz je...
Kedy potrebujeme geometrický plán?

Kedy potrebujeme geometrický plán?

Geometrický plán je geodetický dokument, s ktorým sa bežný občan stretáva pravdepodobne najčastejšie. Podľa Zákona č. 162/1995 Zb. (katastrálny zákon) je geometrický plán definovaný ako „technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako...